Long Neck Karen Kadınları

Myanmar' daki askeri rejimden kaçan Karen'ler, KuzeyTayland' daki dağ köylerine sığınmışlar.

Literatüre, Uzun Boyunlu veya Zürafa Boyunlu Kadınlar olarak da geçen bu kabile, Kuzey Tayland ve Myanmar (Burma)' da yaşayan Karen Kabilesi' nin Padaung Koludur..

Ayrıca, bu bölgede Myanmar kökenli pek çok kabile yaşar. Akha, Lahu, Lisu, Mien, Hmong ve Karen'ler en çok nüfusa sahip olan topluluklardır.

Karen kadınlarının boyunlarına halka takarak uzatma geleneğinin altında bir kaç neden yatmaktadır. Yerel rehberin anlattıklarına göre;

1-Ataları kabul ettikleri, dişi ejderhanın görünüşüne benzeme,

2-Yaşadıkları bölgelerdeki yırtıcı hayvanların (kaplanlar) ölümcül darbelerinden korunmak amacı ile, özellikle, boyun ve zayıf eklem yerlerini halkalarla destekleme,

3-Kadın olarak güzel görünme ve o kabile içinde sosyal bir statü elde etme isteği, sayılabilir.

Boyunlarına çok küçük yaşlardan itibaren takılan halkalar geri dönülmez bir yolun da başlangıcını oluşturur. Zaman içinde boyun kasları zayıfladığı için, Halkalar çıkarıldığı anda, boyun hemen kırılır, ölümcül bir tehlike veya ömür boyu yatalak kalmak da kaderleri arasında….

Görünüşün aksine, aslında kadınların boynu uzamaz. Halkalar köprücük kemiğini aşağı itip göğüs kafesine baskı yapar.

Tayland' ın kuzeyinde yeralan Chiang Mai şehrinden, günü birlik turlar ile Meo, Akhave Karen Dağ köylerine giderek, bu güzel insanlarla tanışabilir, onlara destek olabilirsiniz…

 

Kemal Kaya