Nepal

NEPAL

ETNİK GRUPLAR

Nepal’in etnik yapısının büyük bir bölümünü Moğollar ve Hint-Avrupa grubu insanlar meydana getirir. Mevcut kabile ve kast sistemi sebebiyle insanlar, küçük topluluklar halindedir. En etkili grup, Hint kökenli Brehmenlerdir.

Yaklaşık 20.000.000 civarındaki nüfûsun % 40’ı Hintlidir. İkinci büyük topluluk, Nepal’in en eski yerlileri olarak bilinen Nevarlardır.

Tibet ve Moğol kökenli Kiranti, Magar, Grung ve Serpa kabileleri de üçüncü büyük etnik topluluk olarak kabul edilebilir.