Orissa Kabileleri

 

                     ORİSSA KABİLE YAŞAMI

 Orissa'nın kültürel mirasının bekçileri olan kabileler, günümüzde halen ormanların derinliklerinde ya da dağlık bölgelerde,gözlerden uzak bir biçimdekendi yaşam şekillerini,geleneklerini,kültürlerini sürdürüyorlar.

Bu topluluklar, tarihçilerin olduğu kadar antropologlar ve sosyal bilimcilerin de ilgi odağı haline gelmişlerdir. Etnogloglar halen daha Hindistan'da 2000 yıl öncesinde  Aryan'ların gelmesinden önce, kimin yaşadığı konusunda fikir birliğine varabilmiş değiller.En yaygın kabul gören tez, Hindistan'da  ilk yerleşimi sağlayan topluluklar,bölgeyi istila edenler tarafından sık ormanlarla kaplı iç bölgelere sürülen yerli’lerdir.

Adeta, ülkenin diğer bölgelerinden tecrit edilmiş bir şekilde yaşayan bu yerli topluluklar, kendi kültürlerini ve geleneklerini sürdürmeyi başarmışlardır.

Ancak günümüzde bölgeyi ''keşfeden'' çıkarcı gruplar ve hükümetin gelişme proğramları nedeniyle bu gelenekler ve kültür yok olmaya mahkum edilmiştir.Herşeye rağmen bazı kabileler, kendi yaşam şekillerine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır ve Orissa kabileleri buna en güzel örnektir.Bu kabileler Karaput bölgesinde yoğun bir şekilde yaşıyorlar ve nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar.Bu kabilelerin arasında en önemlileri Bonda,Gabada ve Kond kabileleridir.

Orissa eyaletinde yaşayan 62 değişik kabile topluluğu, dünyada bir eyalette bulunan en kalabalık kabile nüfusunu oluşturuyor.Bu topluluklar daha çok Doğu Gat bölgesinde yaşıyorlar.

Kabile ekonomisi ise, daha çok ormanların etrafında oluşan faaliyetlere dayanıyor.Yaşam kaynaklarını toplayıcılık,avcılık ve balıkçılık oluşturuyor. Santal,Munda ve Kond kabileleri ise artık tarıma geçmiş durumdalar.Bondo,Saura ve Darua kabileleri ise daha çok kaydırmalı tarım sistemi üzerine yaşıyorlar.Koya kabileleri ise genellikle hayvancılıkla uğraşıyor.Mohali ve Lohanalar ise hakikaten sanatkar topluluklar,sepetleri ve el aletleri olağanüstü..

Kabile ekonomisi sallantıda olsa da bu topluluklar, zengin geçmişlerinin keyfini çıkarıyorlar,özellikle müzik ve renkli ritmik dansları ile..

Gelenekleri ve kültürleri günlük hayatlarında kutlama yapmak için birçok olanak sunuyor.Onlar da bunu gerek aile yaşamlarında gerekse de sosyal yaşamlarında büyük bir canlılık ve minnetle yerine getiriyorlar.

Mevsim değişiklikleri,dini töreler ve geleneksel doğaüstü güce olan inançları, çok renkli ve çeşitli festival kutlamaları için başlıca geçerli ve yaygın nedenler….